Sustav spremnik u spremniku

OPREMA

- SUS-solarni spremnik je kombinacija spremnika za grijanje i pufera sa spremnikom za potrošnu vodu.
- U crni lakirani pufer spremnik kapaciteta 500, 750, 900 ili 1100 litara, ugrađen je spremnik za potrošnu vodu kapaciteta 150 ili 200 litara koji je emajliran prema DIN-u 4753.
- Moguć je kaskadni rad s puferom
- Glatki cijevni registar visokog kapaciteta i velike površine koji je izravno zavarivanjem ugrađen u pufer, jamči optimalan prijenos topline.
- Varijabilno pozicioniranje senzora pomoću 2 dvostruka kanala za senzore koji su smješteni na vanjsku stjenku pufera.
- Uključivanje razlićitih izvora topline (kotao za grijanje, kolektor, toplinska pumpa, kalijeve peći) moguće je bez problema
- Toplinska izolacija: 100 mm meka pjenasta izolacija s plastičnim vanjskim plaštom u srebrnasto sivoj boji
- Montaža prespojivog prirubničkog grijača sa 7,5/5/2,5 kW moguća je odozgo u spremnik za potrošnu toplu vodu.
- Može se kao dodatno ili naknadno grijanje ugraditi i navojni grijač u spoj 11/2“
- Pražnjenje preko cijevi za hladnu vodu
- Radni tlak: bojler za potrošnu vodu 6 bar, bojler za grijanje pufer 3 bar, cijevni registar 10 bar
- Radne temperature: spremnik za potrošnu vodu i pufer maksi-malno 95°C, izmjenjivač topline 110°. Mogućnost priključka na SUS-a za različite potrošače topline, kao na primjer radijatori, podno grijanje
- Pribor: aktivni sustav pregrađivanja AS, ugradbeni grijači RD-SUS 7,5, anoda sa stranom strujom FSA-SUS