Solarni spremnici sa jednim izmjenjivačem
OPREMA

- Unutrašnji plašt spremnika od čeličnog lima, emajliran prema DIN-u 4753 s ugrađenom magnezijevom anodom
- Toplinska izolacija s vanjskim plaštom od polistirola u srebrnasto sivoj boji (2 sloja plašta). Alternativno je moguća i meka pjenasta izolacija 100 mm sa plastičnim vanjskim plaštem u srebrnastoj sivoj boji
- Radni tlak: spremnik maksimalno 6 bara, izmjenjivač topline maksimalno 10 bara
- Ovi stojeći spremnici imaju cijevni izmjenjivač topline velike površine koji je uvučen u dno za bivalentni, odnosno trovalentni režim rada kod priključka za grijanje ili solarnu energiju
- Donji cijevni registar koji je uvučen u dno, omogućava veću efikasnost kao i optimalno grijanje donjeg dijela spremnika, čime se uništavaju bakterije (legionele) koje su eventualno unesene hladnom vodom
- U svrhu regulacije su duž plašta bojlera (800, 1000 l) smještani profili za umetanje senzora (varijabilno pozicioniranje senzora prema sustavu)
- Spremnik je opremljen bočnom prirubnicom u svrhu kontrole i čišćenja, kao i za kombinaciju s jednim izmjenjivačem topline s rebrastim cijevima ili prirubničkim ugradbenim električnim grijačem
- Termometar ATH je priložen
- Kao dodatno ili naknadno grijanje može se ugraditi navojni grijač u spojnicu.
- Pražnjenje preko cijevi za hladnu vodu
- Priključak tople i hladne vode 1“ vanjski navoj
- Priključak cirkulacije1“ vanjski navoj