Solarni spremnici sa dva izmjenjivača
OPREMA

- Velika površina izmjenjivača topline
- Radni tlak spremnika maksimalno 6 bara, izmjenjivač topline maksimalno 10 bara.
- Unutarnji kotao od čeličnog lima, emajliran prema DIN-u 4753 s ugrađenom magnezijevom anodom
- Visokokvalitetna PU-izolacija, 50mm/100 mm
- Oba cijevna registra su zavarivanjem direktno ugrađena u kotao i emajlirana.
- Spremnik je opremljen bočnom prirubnicom u svrhu kontrole i čišćenja, kao i za kombinaciju s jednim izmjenjivačem topline s rebrastim cijevima ili prirubničkim ugradbenim el. grijačem
- Termometar ATH, priložen
- Kao dodatno ili naknadno grijanje može se ugraditi navojni grijač u spojnicu 1½“.
- U svrhu regulacije su duž plašta bojlera smješteni profili za umetanje senzora (varijabilno pozicioniranje senzora, prema sustavu)
- Pražnjenje preko cijevi za hladnu vodu.
- Priključak tople i hladne vode 1“ vanjski navoj.