Formular

 

Formular za planiranje solarnog sustava

Ime i prezime
Tvrtka
Adresa
Poštanski broj / Grad
Telefon
Fax
Mobitel
Email

Korištenje solarne energije za:
  Pripremu tople vode
Podršku sustavu grijanja
Grijanje vode u bazenu

Izvedba krova:
  Krov pokriven crijepom
Montaža na kosi krov
Montaža na ravni krov

Prostor za ugradnju solarnih kolektora:
  Duzina
  Sirina
  Nagib

Orijentacija površine krova za montažu kolektora:
  Jug
Istok
Zapad
Jugoistok
Jugozapad

O projektu:
Lokacija (grad/mjesto)
Građevina

Napomena:

Postojeći sustav pripreme PTV-a i sustava centralnog grijanja

  Kotao za sustav centralnog grijanja
  Da
Ne

  Tip kotla

  Snaga kotla (kW)

  Postojeći spremnik potrošne tople vode
  Da
Ne

  Volumen spremnika (litara)

  Stojeći - standardni
Integriran u kotlu

  Proizvodjac
  God. proizvodnje
  Tip

  Mogućnost nadogradnje solarnim kolektorima
  Da
Ne

  Novi spremnik za pripremu potrošne tople vode:

  Dogrijavanje spremnika

  Potrošnja energenta za pripremu tople vode

  Ukupna potrošnja energenta

  Napomena:
 

Potrošna topla voda:
  Dnevna potrošnja tople vode lit/dan (ako je poznato)
  Broj osoba
  Litara dnevno po osobi

  Razdoblje korištenja:
  Cijela godina
  od do (mjeseci)

  Napomena:
 

Prostor za ugradnju:
  Dimenzije u metrima D Š V
  Najveća širina otvora za unošenje spremnika (m)
  Ukupna dužina cjevovoda solara (polaz i povrat) cca (m)

  Napomena:
 

Bazen
  Dimenzije u bazena D Š V (m)
  Dogrijavanje
  Da
Ne

  Unutarnji
Vanjski

  Razdoblje korištenja:
  Cijela godina
  od do (mjeseci)

  S pokrivanjem
Bez pokrivanja

  Zadana temperatura vode u bazenu (˚C)
  Maksimalna temperatura vode u bazenu (˚C)

  Napomena: